• Gợi ý từ khóa:
  • Chạy quảng cáo Google, Facebook, Youtube, TikTok...

 [tintuc] 

 Lợi ích:

  • Công việc đều thu nhập ổn định, đem tới nhiều đơn hàng cho bạn
  • Chúng tôi sẽ quảng cáo dịch vụ của bạn miễn phí
  • Bạn chỉ cần tập trung nhận đơn và hoàn thành công việc
  • Rút tiền nhanh chóng trong khoảng 7-10 ngày sau khi dịch vụ được cung cấp xong
  • Phí thu nhập là 30%( ví dụ 100,000đ bạn phải trả cho chúng  tôi 30,000đ) hoặc ít hơn nếu dịch vụ của bạn cho doanh thu cao, làm việc  trong thời gian dài

 

Để trở thành Đối tác hay Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi:

  • Bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi tại đây.
  • Cho chúng tôi biết bạn có thể làm gì và giá của dịch vụ là bao nhiêu,thời gian hoàn thành dịch vụ  là bao lâu
  • Chúng tôi sẽ xác minh kỹ năng của bạn bằng cách yêu cầu bạn hoàn thành 1 công việc nhỏ. Có thể chỉ để phục vụ cho chính bạn. Sau đó giám sát và kiểm tra chất lượng công việc trong khoảng 1 tuần.
  • Nếu dịch vụ của bạn hấp dẫn, và bạn qua được bài kiểm tra của chúng tôi. Bạn sẽ chính thức trở thành nhà cung cấp dịch vụ và có thể bắt đầu làm việc kiếm tiền với chúng tôi.

 

Rất vui được hợp tác với bạn!

 [/tintuc] 

Super store
Super store