• Gợi ý từ khóa:
 • Chạy quảng cáo Google, Facebook, Youtube, TikTok...

Chính sách bảo mật

 1. Giới thiệu

AladanhSeo luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ AladanhSeo bao gồm các trang web của chúng tôi trên tên miền www.aladanhseo.com (gọi chung là “Nền tảng”).Bất kỳ trang web nào cố ý đặt giống với tên miền của chúng tôi đều không liên quan đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật này theo định kỳ vì chúng tôi có thể sửa đổi nó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu bạn không đồng ý hoặc chấp nhận toàn bộ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn không được truy cập hoặc sử dụng trang web. Nếu bạn sử dụng nền tảng sau khi thay đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, bạn nên đồng ý chấp nhận các chính sách đã sửa đổi.

2. Thông tin được thu thập

Tại AladanhSeo, chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (“PII”) và thông tin nhận dạng phi cá nhân (“Non-PII”) từ bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn. Thông tin nhận dạng phi cá nhân là thông tin phải được kết hợp với các thông tin khác để nhận dạng cá nhân bạn.

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập

Bạn sẽ không được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào khi bạn truy cập vào nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ chức năng trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin của bạn như :như tên, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn mua hàng, chúng tôi có thể thu thập thông tin thanh toán của bạn được lưu trữ và bảo mật bằng cách sử dụng dịch vụ lưu trữ tuân thủ PCI / DSS. Nếu bạn là Người bán theo quy định của Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, ngoài thông tin cá nhân thu thập được, chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.

Thông tin không nhận dạng

Bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin không nhận dạng từ bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, vị trí, tuổi, mã zip, giới tính, lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và lịch sử đăng ký, tương tác với trang web, vị trí, URL giới thiệu , trình duyệt, hệ điều hành, sử dụng dữ liệu, dữ liệu được truyền và nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Vì chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn, nên chỉ những tương tác ẩn danh mới được thu thập thông qua Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể thu thập nhiều thông tin khác nhưng không giới hạn các bài đăng mà bạn thực hiện trên các khu vực cộng đồng của chúng tôi, các tin nhắn bạn gửi cho chúng tôi và thư từ mà chúng tôi nhận được từ các thành viên khác hoặc bên thứ ba về các hoạt động hoặc bài đăng của bạn.

3. Sử dụng thông tin của bạn

Một số thông tin của bạn sẽ được hiển thị cho những người dùng khác của Nền tảng để tạo điều kiện giao tiếp giữa những người dùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn mà không có sự cho phép của bạn; tuy nhiên, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn theo những cách sau:

 • Để cung cấp dịch vụ cho bạn và vận hành Nền tảng AladanhSeo.
 • Để nâng cao hoặc cải thiện trải nghiệm của người dùng của chúng tôi.
 • Để liên hệ với bạn qua email, văn bản hoặc thông tin liên lạc điện tử về hoặc liên quan đến Nền tảng AladanhSeo.
 • Để chia sẻ với những người dùng khác.
 • Để xử lý các giao dịch của bạn.
 • Chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác bên thứ ba hoặc các bên thứ ba được chúng tôi thuê để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi với điều kiện các bên thứ ba chỉ sử dụng thông tin của bạn nhân danh chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi buộc phải tuân theo lệnh tòa, nếu có hành vi vi phạm bất kỳ luật nào của Quốc Gia, luật của Liên minh Châu Âu hoặc nếu đã xảy ra vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư…

4. Truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin của bạn

Bạn sẽ có thể truy cập bất kỳ thông tin nào có trong tài khoản của mình thông qua Nền tảng của chúng tôi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đó bằng cách xóa hoặc thay đổi thông tin được liệt kê trong tài khoản của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn xem xét, thay đổi hoặc truy cập bất kỳ thông tin nào của bạn do chúng tôi thu thập, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ aladanhseo@gmail.com. Ngoài ra, nếu bạn muốn chọn không tham gia các hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi hoặc muốn chúng tôi xóa bất kỳ thông tin nào của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại aladanhseo@gmail.com. Sau khi bạn đã hủy tài khoản của mình, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ các bản sao thông tin của bạn không thể truy cập được theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi.

5. Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ các tùy chọn của bạn, nhận dạng bạn và cho các mục đích bảo mật. Do đó, bạn phải bật cookie trong trình duyệt của mình để sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả cookie của chúng tôi có thể bị các bên thứ ba truy cập.

6. Quyền truy cập của bên thứ ba vào thông tin của bạn

Mặc dù bạn đang tham gia Thỏa thuận với AladanhSeo để tiết lộ thông tin của bạn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi sử dụng thông tin cảu bạn cho đối tác để hỗ trợ chúng tôi, bao gồm các nhà thầu, máy chủ web và những người khác để cho phép bạn truy cập Nền tảng.

Trong suốt quá trình chúng tôi cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi có thể ủy quyền của mình để thu thập, truy cập, sử dụng và phổ biến thông tin của bạn. Do đó, điều cần thiết là bạn phải cấp cho các bên thứ ba mà chúng tôi có thể sử dụng trong quá trình kinh doanh của mình các quyền tương tự như bạn dành cho chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này. Vì lý do này, bạn đồng ý rằng đối với mọi ủy quyền mà bạn cấp cho chúng tôi trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn cũng cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi có thể thuê, ký hợp đồng hoặc giữ lại các dịch vụ cho mục đích vận hành, bảo trì, sửa chữa , hoặc cải thiện hoặc bảo tồn trang web của chúng tôi hoặc các tệp hoặc hệ thống cơ bản của nó. Bạn đồng ý không bắt chúng tôi chịu trách nhiệm về hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trong số này, ngay cả khi chúng tôi thường phải chịu trách nhiệm gián tiếp về hành động của họ, và bạn phải thực hiện hành động pháp lý trực tiếp chống lại họ nếu họ có bất kỳ hành vi tra tấn hoặc sai trái nào có thể kiện chống lại bạn. Dưới đây là danh sách các công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Nền tảng:

 • Momo
 • Zalo Pay
 • ViettelPay
 • MB Bank
 • Vietinbank
 • Binance
 • Paypal
 • Payza
 • Clicky
 • MaxMind
 • SiftScience
 • Coinbase
 • GoCoin
 • Twilio
 • Lob
 • Hyperwallet / Paylution
 • Payoneer
 • Google
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Ngân Lượng
 • Bảo Kim
 • Momo
 • ZaloPay
 • Và các ngân hàng khác được chúng tôi sử dụng làm cổng thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam

7. Thực thi pháp luật

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các cơ quan có thẩm quyền nếu bị lệnh của tòa án bắt buộc. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm luật pháp Quốc Gia hoặc các điều khoản của Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi tin rằng một bên thứ ba có nguy cơ bị gây tổn hại cho cơ thể. Trong trường hợp chúng tôi nhận được đơn đòi hầu tòa ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bạn, chúng tôi có thể chọn thông báo cho bạn để bạn có cơ hội nộp đơn yêu cầu hủy đơn yêu cầu đòi hầu tòa, hoặc chúng tôi có thể tự mình hủy bỏ yêu cầu đòi hầu tòa, nhưng chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy. Chúng tôi cũng có thể chủ động báo cáo bạn và tiết lộ thông tin của bạn mà không cần nhận bất kỳ yêu cầu nào cho bên thứ ba, nơi chúng tôi tin rằng việc làm đó là đúng đắn vì lý do pháp lý, trong đó hành động của bạn vi phạm bất kỳ luật nào của Nhà Nước hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có quyền tái phán đối với Nền tảng của chúng tôi hoặc Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bạn giải phóng chúng tôi khỏi bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh liên quan đến việc tiết lộ thông tin của bạn theo yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các đương sự tư nhân. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn theo các điều kiện được liệt kê trong đoạn này, cho dù đó là cho các cá nhân hay tổ chức và cho bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc quốc gia nào, nếu được yêu cầu.

8. Chọn Không tham gia Truyền thông Thương mại, Phi Thương mại và Không Theo dõi

Nếu bạn quyết định cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc qua văn bản và email. Tuy nhiên, bạn có thể hủy đăng ký nhận một số liên lạc nhất định bằng cách thông báo cho AladanhSeo rằng bạn không muốn nhận các thông báo này nữa, chúng tôi sẽ cố gắng loại bỏ bạn khỏi Nền tảng của chúng tôi ngay lập tức khi chúng tôi nhận được yêu cầu đó. Chúng tôi hiện không cung cấp chức năng để bạn chọn không tham gia thông qua danh sách “không theo dõi”. Nếu bạn muốn chọn không tham gia một số liên lạc hoặc thu thập thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại AladanhSeo@gmail.com.

9. Bên thứ ba

AladanhSeo hoặc những người dùng khác có thể đăng liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên Nền tảng, có thể bao gồm thông tin mà chúng tôi không kiểm soát được. Khi truy cập trang web của bên thứ ba thông qua Nền tảng của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn biết rằng các trang web của bên thứ ba này không được chúng tôi sàng lọc các vấn đề về quyền riêng tư hoặc bảo mật và bạn giải phóng chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hành vi của các trang web bên thứ ba này.

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này và bất kỳ chính sách nào khác được áp dụng, ngoài bất kỳ sửa đổi nào, không tạo ra các quyền có thể thực thi bởi các bên thứ ba. AladanhSeo không chịu trách nhiệm về thông tin được thu thập hoặc sử dụng bởi bất kỳ nhà quảng cáo hoặc trang web của bên thứ ba nào. Bạn phải xem lại Điều khoản Dịch vụ và Quyền riêng tư của họ để hiểu cách thức hoạt động của các hoạt động thu thập thông tin.

10. Các biện pháp an ninh

Chúng tôi cố gắng hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử. Vì lý do này, chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL, lưu trữ tuân thủ PCI / DSS và quét lỗ hổng bảo mật để tăng cường bảo mật cho Nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, vì đây là Internet, chúng tôi không thể đảm bảo về tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của thông tin của bạn. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút, kiểm tra tín dụng định kỳ, tường lửa và các biện pháp phòng ngừa khác để bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa về bảo mật và quyền riêng tư.

11. Tuân thủ độ tuổi

Chúng tôi dự định hoàn toàn tuân thủ luật phápNhà Nước và quốc tế về tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em, bao gồm cả COPPA. Do đó, chúng tôi không thu thập hoặc xử lý bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi và sử dụng Nền tảng của chúng tôi, vui lòng dừng ngay lập tức và không gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi vô tình thu thập bất kỳ thông tin nào từ người dùng dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

12. Chuyển khoản quốc tế

Thông tin của bạn có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính đặt bên ngoài thành phố, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc các khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi các luật về quyền riêng tư có thể không bảo vệ như các luật trong khu vực tài phán của bạn. Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau khi bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó. PII và Non-PII được gửi cho AladanhSeo sẽ được thu thập, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và xử lý theo luật hiện hành của Nhà Nước và chính sách này. Nếu bạn không phải là cư dân Việt Nam, bạn thừa nhận và đồng ý rằng AladanhSeo có thể thu thập và sử dụng Thông tin của bạn và tiết lộ nó cho các tổ chức khác bên ngoài khu vực tài phán cư trú của bạn. Ngoài ra, thông tin đó có thể được lưu trữ trên các máy chủ nằm ngoài khu vực cư trú của bạn.

13. Sáp nhập và Mua lại

Trong trường hợp AladanhSeo liên quan đến việc phá sản, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc bán tài sản, thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển nhượng như một phần của giao dịch đó. Xin lưu ý rằng khi thông tin được chuyển giao, quyền riêng tư của bạn có thể thay đổi.

14. Sửa đổi

Giống như Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Khi chúng tôi sửa đổi Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày được liệt kê trên Thỏa thuận này hoặc chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn phải đồng ý với các sửa đổi như một điều kiện để bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý, bạn phải ngừng sử dụng Nền tảng của chúng tôi ngay lập tức và thông báo cho chúng tôi về việc bạn từ chối đồng ý bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ AladanhSeo@gmail.com.

Sửa đổi lần cuối: ngày 02/04/2021.

 

Super store
Super store