• Gợi ý từ khóa:
 • Chạy quảng cáo Google, Facebook, Youtube, TikTok...

Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ - AladanhSeo

 Để hỗ trợ bạn đánh giá quyền sở hữu trí tuệ của một người, AladanhSeo.com đã tóm tắt các nguyên tắc bản quyền chung và các câu hỏi thường gặp bên dưới. Bản tóm tắt này chỉ áp dụng cho luật Bản quyền của VIệt Nam. Vui lòng tham khảo luật địa phương về luật bản quyền ở các quốc gia khác.

 

TÓM TẮT NÀY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ BẠN PHẢI HỎI Ý KIẾN TƯ VẤN CỦA RIÊNG BẠN TRƯỚC KHI ĐẶT BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO ĐỐI VỚI QUYỀN CỦA MỘT NGƯỜI TRONG CÔNG VIỆC ĐƯỢC SẢN XUẤT.

Việc bạn sử dụng AladanhSeo.com được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ, Chính sách quyền riêng tư và chính sách Khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Việc không tuân thủ các chính sách của AladanhSeo có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc khả năng tương tác trên thị trường AladanhSeo.

Câu hỏi thường gặp 

Bản quyền là gì?

Bản quyền là một hình thức bảo vệ do luật hiện hành cung cấp cho người tạo ra tác phẩm gốc. Điều này chủ yếu áp dụng cho các danh mục quảng cáo. Chủ sở hữu bản quyền thường có độc quyền sử dụng hoặc phân phối tác phẩm. Các quyền độc quyền có thể bao gồm:

 • Quyền sao chép (sao chép) hoặc phân phối tác phẩm gốc
 • Quyền tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm gốc
 • Quyền trình diễn hoặc trưng bày công việc một cách công khai

Bạn không cần phải đăng ký chính thức bản quyền của mình với Cục bản uyền Tác giả VIệt Nam để giữ quyền sở hữu trí tuệ trong tác phẩm của mình tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc đăng ký đối với tác phẩm có bản quyền của bạn có thể cung cấp cho bạn các công cụ pháp lý bổ sung để bảo vệ khỏi vi phạm bản quyền (được mô tả bên dưới). Để biết thêm thông tin về bản quyền, hãy truy cập trang web của Văn phòng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam tại http://www.cov.gov.vn/.

Những loại tác phẩm nào được bảo vệ bởi quyền tác giả?

 • Tác phẩm nghe nhìn (chương trình truyền hình, video trực tuyến)
 • Bản ghi âm / âm thanh
 • Tác phẩm âm nhạc
 • Nội dung trực quan bao gồm tranh vẽ, áp phích và quảng cáo
 • Hình ảnh
 • Đồ họa
 • Tác phẩm kịch, bao gồm cả vở kịch và nhạc kịch

Vì vậy, vi phạm bản quyền là gì và làm cách nào để tránh vi phạm khi bán Dịch vụ?

Vi phạm bản quyền là việc sử dụng các tác phẩm được bảo vệ bởi luật bản quyền mà không được phép của chủ sở hữu quyền. Sử dụng tài liệu có bản quyền là vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và ngoài ra có thể là bất hợp pháp, dẫn đến kiện tụng hoặc tiền phạt cho bạn và người mua của bạn và không phải là tác phẩm gốc, duy nhất mà người mua mong đợi nhận được từ người bán(nhà cung cấp) dịch vụ trên AladanhSeo.

 

Nếu bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào mà bạn đã cấp phép từ bên thứ ba như một phần trong quá trình phân phối của mình (chẳng hạn như ảnh có sẵn, âm nhạc được cấp phép), hãy nêu rõ nội dung đó và không trình bày nội dung đó là của riêng bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo xác minh rằng giấy phép nhượng quyền của bạn cho công việc của bên thứ 3 bao gồm giấy phép phù hợp.

 

Vì đây không phải là tài liệu pháp lý và luật bản quyền rất phức tạp, nên đây là một số mẹo để giúp bạn tránh gặp rắc rối:

 • Luôn cho rằng tác phẩm không phải của riêng bạn được luật bản quyền bảo vệ trừ khi bạn có thể chứng minh một cách đáng tin cậy rằng không phải. Điều này bao gồm các hình ảnh hoặc bài báo được tải xuống từ web, ngay cả khi chúng được cung cấp miễn phí.
 • Khi bạn sử dụng tác phẩm được cấp phép - hãy đọc các điều khoản của giấy phép. Bạn có thể không có khả năng sử dụng công việc được cấp phép, ngay cả khi bạn đã trả tiền cho nó. Nếu giấy phép của bạn bao gồm việc sử dụng tác phẩm, hãy cẩn thận bao gồm thông tin liên quan đến giấy phép trong việc sử dụng tác phẩm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Văn Bản luật bản quyền Việt Nam .

Ai sở hữu bản quyền?

Trên nền tảng AladanhSeo, người mua được cấp mọi quyền đối với tác phẩm đã giao, trừ khi được người bán quy định khác trên các dịch vụ  của họ.

AladanhSeo có thể xác định quyền sở hữu bản quyền không?

Không. Là một nền tảng cung cấp dịch vụ giữa nhà cung cấp và người mua dịch vụ, AladanhSeo không thể hòa giải các tranh chấp về quyền sở hữu. Theo Điều khoản dịch vụ và Chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi , chúng tôi nhanh chóng xóa mọi nội dung được báo cáo là vi phạm nếu có đủ bằng chứng và xóa những người tái vi phạm.

Làm cách nào để báo cáo khiếu nại về vi phạm bản quyền?

Truy cập chính sách Khiếu nại về Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi để biết thông tin đầy đủ về việc báo cáo các khiếu nại về bản quyền hoặc vi phạm trí tuệ, cũng như vi phạm nhãn hiệu.

Người làm tự do có cam kết với doanh nghiệp của tôi 'NDA không?

Theo Điều khoản Dịch vụ Chung của AladanhSeo, các dịch giả tự do có nghĩa vụ phải coi mọi thông tin nhận được từ khách hàng là bí mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần bảo mật trong Điều khoản Dịch vụ Chung của AladanhSeo . 

 

Super store
Super store