• Gợi ý từ khóa:
  • Chạy quảng cáo Google, Facebook, Youtube, TikTok...

Chính sách hoàn tiền

 Chính sách hoàn lại tiền khi hủy đơn hàng

 

Khách hàng có thể yêu cầu hủy đơn hàng bằng cách Liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, khi một đơn đặt hàng đang được xử lý, chúng tôi không thể đảm bảo rằng đơn đặt hàng đó có thể dừng lại được. Nếu đơn đặt hàng có thể dừng lại, khoản tiền hoàn lại sẽ ứng với số tiền mà công việc chưa được thực hiện. Có nghĩa là không phải hoàn lại toàn bộ tiền nếu công việc đang được thực hiện.

Nếu đơn đặt hàng bị hệ thống của chúng tôi hủy bỏ,hoặc chậm giao hàng vì các vấn đề kỹ thuật hoặc vì lí do đặc biệt nào đó, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cho bạn.

 

** Tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền phải được bạn thực hiện bằng cách Liên hệ với chúng tôi. Tất cả tin nhắn được phản hồi trong vòng 24 giờ hoặc sớm hơn.Ngoài trừ các ngày nghỉ lễ,tết.

Thông tin Liên Hệ:


Super store
Super store